Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến 02/03/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
26/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ ba
27/02/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
28/02/2018

- Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
01/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
02/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.


Lịch tuần ngày 26.02.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập