Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biển, đảo quê hương giàu đẹp và phát triển bền vững

Lịch công tác tuần từ ngày 26/03/2018 đến 30/03/2018.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
26/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c hào làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
27/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào dự Hội nghị tập huấn công tác Đảng (02 ngày).

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ tư
28/03/2018

- Đ/c Minh dự họp Ban Chỉ đạo tổng kết phòng chống tội phạm.

- Đ/c Hào dự cuộc họp trao đổi ý kiến đối với 01 vụ án hình sự.

Thứ năm
29/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
30/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Lịch tuần ngày 26.03.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập