Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

  27/4/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Ba

28/4/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Tư

29/4/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng dự công bố giảm án đợt 30/4; 01/5 tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh và Trại giam A2, thuộc Cục C10, Bộ Công an (cả ngày).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy.
- 14 giờ 30: Lãnh đạo Viện làm việc với các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra - Khiếu tố, Chánh Văn phòng.
- 15 giờ: Viện trưởng làm việc với Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng 7 (mời Đ/c Hào, Đ/c Hồng dự).

Thứ Năm

30/4/2020

- Nghỉ lễ 30/4 (cả ngày).

Thứ Sáu

01/5/2020

- Nghỉ lễ 01/5 (cả ngày).Bấm tải về lịch tuần
13. Lịch tuần ngày 27.4.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập