Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
27/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
28/08/2018

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg tại Hội trường tầng 4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Hồng chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
29/08/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
30/08/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Đoàn khảo sát của VKSND tối cao (Vụ 9; Vụ 10), Phòng 9 và Phòng 10 về khảo sát nắm tình hình và kết quả rút kinh nghiệm về công tác kháng nghị phúc thẩm. giám đốc thẩm, tái thẩm  các bản án, quyết định về DS, HNGĐ, HC, KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (02 ngày).
- Đ/c Hồng công bố kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
31/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 27.08.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập