Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
28/10/2019

- Từ 07 giờ 30 đến 09 giờ: Công bố Quyết định kiểm tra; Đoàn kiểm tra VKSND tối cao nghe Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả công tác theo kế hoạch kiểm tra (Thành phần tham dự: Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND tp Nha Trang và huyện Cam Lâm).
- Từ 09 giờ đến 11 giờ: Các phòng làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Các phòng làm việc với Đoàn kiểm tra.

Thứ ba
29/10/2019

- Các phòng làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra kiểm tra tại VKSND tp Nha Trang và huyện Cam Lâm.

Thứ tư
30/10/2019

- Từ 07 giờ 30' đến 09 giờ 30': Các phòng làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra công bố dự thảo kết luận kiểm tra (Thanh phần tham dự: Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND tp Nha Trang và huyện Cam Lâm).

Thứ năm
31/10/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9 và Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Ủy ban kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1 và Chi bộ 4..

Thứ sáu
01/11/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra và Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKê.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 40. Lịch tuần ngày 28.10.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập