Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 28/9/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp tổ tuyên truyền thẩm định hồ sơ thực hiện Chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Thứ Ba

29/9/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1 (toàn bộ công chức Phòng 1 tham dự tại Phòng họp).
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Tư

30/9/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.
Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

Thứ Năm

01/10/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

02/10/2020

- Đ/c Hồng chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề của Phòng 7 và Phòng 10.

- Đ/c Hồng chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề của Phòng 8.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 28.9.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập