Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
29/01/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.

- Đ/c Hào dự họp tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang.

Thứ ba
30/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Thứ tư
31/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
01/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
02/02/2018

- Lãnh đạo Viện dự lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.


Lịch tuần ngày 29.01.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập