Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
29/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào công bố dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục kiểm lâm Khánh Hòa.
- Đ/c Hồng  kiểm tra việc chuẩn bị thành lập Trung tâm hòa giải và đối thoại tại TAND thị xã Ninh Hòa.

Thứ ba
30/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Diên Khánh.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
31/10/2018

- Đ/c Thủy công bố kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Hồng tiếp công dân (Phòng 7 dự).

- Đ/c Hồng cùng với Đoàn chỉ đạo của TAND tối cao làm việc về Trung tâm hòa giải và đối thoại tại TAND thị xã Ninh Hòa.

Thứ năm
01/11/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
02/11/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8..
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.


Bấm tải về: Lich tuan (1).doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập