Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 30/03/2020 đến 03/04/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
30/03/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
31/03/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng 7 (Mời Đ/c Hào, Đ/c Hồng dự).

Thứ tư
01/04/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ năm
02/04/2020

- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Cả ngày). 


Thứ sáu
03/04/2020

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Phòng 15, Thanh tra - Khiếu tố và Văn phòng dự).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: lichtuan30032020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập