Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
31/12/2018

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Thứ ba
01/01/2019

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Thứ tư
02/01/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
03/01/2019

- Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy, Lần Thứ 14. (Cả ngày)

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
04/01/2019

- Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.

- Đ/c Hồng dự Đại hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào họp bàn giải quyết án tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

Thứ bảy

05/01/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
Lich-tuan-ngay-31.12.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập