Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
31/12/2018

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Thứ ba
01/01/2019

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Thứ tư
02/01/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
03/01/2019

- Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy, Lần Thứ 14. (Cả ngày)

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
04/01/2019

- Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.

- Đ/c Hồng dự Đại hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào họp bàn giải quyết án tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

Thứ bảy

05/01/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
Lich-tuan-ngay-31.12.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập