Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần

Từ ngày 22/05/2017 đến 26/05/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
22/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
23/05/2017

Đ/c Thủy họp Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa.
Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ tư
24/05/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
25/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
26/05/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.


Lịch tuần ngày 22.05.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập