Lịch công tác tuần
Từ ngày 22/05/2017 đến 26/05/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
22/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
23/05/2017

Đ/c Thủy họp Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa.
Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ tư
24/05/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
25/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
26/05/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.


Lịch tuần ngày 22.05.2017.doc
VKSND tỉnh Khánh Hòa