Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Lịch công tác tuần

Từ ngày 29/05/2017 đến 02/06/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
29/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ ba
30/05/2017

- Họp Ban chỉ đạo, Ban biên tập, Tổ giúp việc, Tổ thư ký trang tin điện tử.

- Đ/c Hào họp bàn hướng giải quyết án tại Tòa án tỉnh.

Thứ tư
31/05/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
01/06/2017

Viện trưởng làm việc vớiVăn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).
- Họp Ban cán sự.

Thứ sáu
02/06/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.


Lịch tuần ngày 29.05.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập