Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần

Từ ngày 29/05/2017 đến 02/06/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
29/05/2017

Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ ba
30/05/2017

- Họp Ban chỉ đạo, Ban biên tập, Tổ giúp việc, Tổ thư ký trang tin điện tử.

- Đ/c Hào họp bàn hướng giải quyết án tại Tòa án tỉnh.

Thứ tư
31/05/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
01/06/2017

Viện trưởng làm việc vớiVăn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).
- Họp Ban cán sự.

Thứ sáu
02/06/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.


Lịch tuần ngày 29.05.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập