Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA THAM GIA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Thông báo số 230-TB/TW, ngày 26/3/2009 của Bộ Chính trị về chủ trương cơ cấu đồng chí Viện trưởng Viện KSND địa phương tham gia cấp ủy; Công văn số 445-CV/BCSĐ ngày 12/8/2019 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay trong tháng 8/2019, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chủ động rà soát nhân sự, giới thiệu lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập thể Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh đã họp thống nhất.

Đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh: Báo cáo để Ban Cán sự đảng VKSND tối cao giới thiệu đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh, hiện đang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Viện kiểm sát cấp huyện: Ban Cán sự đảng có văn bản giới thiệu, đồng thời đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã trực tiếp làm việc và thống nhất với từng cấp ủy địa phương về việc tiếp tục giới thiệu 8 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy cùng cấp.

Với sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn theo đúng quy định, đến nay, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; 8 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Có được kết quả này là do sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, công tác chuẩn bị nhân sự khoa học, nghiêm túc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh. Đồng thời, kết quả này cũng thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của cấp ủy địa phương đối với ngành Kiểm sát Khánh Hòa.

Phòng 15

Liên kết website

Thông kê truy cập