Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (gọi tắt là Phòng 9), là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự; tổng hợp vi phạm và tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm pháp luật của Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới.

- Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu kế hoạch đối với Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; Kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ và việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới.

- Tập huấn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; trả lời thỉnh thị án và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Viện tỉnh và Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Trả lời đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ, việc dân sự do Toà án giải quyết; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.

2. Cơ cấu tổ chức:

* Tổng số biên chế hiện tại của Phòng là 06 đồng chí.Gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 03 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 03 Biệt Thự, Tp Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại : 058 3522312.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập