Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính - Kinh doanh - Thương mại - Lao động (Phòng 10)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
Phòng 10 là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính.


Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và phá sản doanh nghiệp ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và cấp dưới có vi phạm.
Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động. trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 10 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành xây dựng kế hoạch công tác  từng năm cho Phòng và các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện kế hoạch công tác; trả lời các vụ, việc thỉnh thị, báo cáo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến các vụ, việc hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và phá sản doanh nghiệp trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.
Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà và thực hiện các việc khác khi có sự uỷ quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí; bao gồm: 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 1 Kiểm sát viên trung cấp, 1 Chuyên viên.
3. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3524046

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập