Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh – ma túy (Phòng 1)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh – ma túy ( gọi tắt là phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa , hoạt động và chịu sự Lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh hòa, có nhiệm vụ :

1. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án  An ninh do Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm Ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp điều tra và các Cơ quan điều tra khác của Công an tỉnh  thực hiện, Thực hành quyền công tố KSXXST các vụ án do Vụ 1 và Vụ 1C Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử.

2. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp đối với các VKSND huyện, thị xã, thành phố về án hình sự thuộc các tội phạm mà phòng được phân công  thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử;

3. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa theo dõi, quản lý, kiểm tra các trường hợp án  tạm đình chỉ điều tra, án trả hồ sơ điều tra bổ sung do các VKSND huyện , thị xã, thành phố và các  phòng 1, 2  thuộc VKSND tỉnh Khánh Hòa thụ lý;

4. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa giao.

II. Cơ cấu  tổ chức:

Phòng 1 được biên chế 05 cán bộ, kiểm sát viên; gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp, 01 kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên.

III. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3524138.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập