Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

Thay đổi lịch trực Lãnh đạo Viện tỉnh tháng 8/2018

Văn phòng thông báo đến các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa lịch trực nghiệp vụ của Lãnh đạo Viện tỉnh tháng 8/2018 thay đổi như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng trực các ngày 04;12;16;18;20;25;28;31

2. Đồng chí Trần Thanh Thủy - Phó Viện trưởng trực các ngày 02;05;08;11;15;19;23;27

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng trực các ngày 01;03;07;10;14;22;24;30

4. Đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng trực các ngày 06;09;13;17;21;25;29

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập