Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

Thay đổi lịch trực Lãnh đạo Viện tỉnh tháng 8/2018

Văn phòng thông báo đến các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa lịch trực nghiệp vụ của Lãnh đạo Viện tỉnh tháng 8/2018 thay đổi như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng trực các ngày 04;12;16;18;20;25;28;31

2. Đồng chí Trần Thanh Thủy - Phó Viện trưởng trực các ngày 02;05;08;11;15;19;23;27

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng trực các ngày 01;03;07;10;14;22;24;30

4. Đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng trực các ngày 06;09;13;17;21;25;29

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập