Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Thông báo - Rút kinh nghiệm

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

22/12/2017

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSNDTC; Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC-V11 ngày 07/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11) và Kế hoạch số 1863/KH-VKS-VP ngày... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

22/12/2017

Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính phúc thẩm về việc 'Khiếu kiện Quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai trong trường hợp giải quyết tranh chấp đất' giữa:... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

22/12/2017

Vụ án Nguyễn Khải cùng đồng phạm phạm tội 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Khoản 3 Điều 104 BLHS... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

22/12/2017

Vụ án Lê Minh Phát cùng đồng phạm phạm tội 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Khoản 3 Điều 104 BLHS và phạm tội 'Bắt người trái pháp luật' quy định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS.... Đọc tiếp

THÔNG BÁO

22/12/2017

Vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại.... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ

22/12/2017

Thông qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thấy cần rút kinh nghiệm đối với 2 vụ án do Tòa án nhân dân huyện Cam lâm xét xử như sau:... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ

22/12/2017

Thông qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thấy cần rút kinh nghiệm vụ án: Cao A Ly cùng đồng phạm phạm tội: 'Cố ý gây thương tích' (khoản 2 Điều 104 BLHS); do... Đọc tiếp

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ

22/12/2017

Thông qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thấy cần rút kinh nghiệm vụ án: Trần Ngọc Dũng và đồng phạm “Cướp giật tài sản” (Điều 136 BLHS).... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập