Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển công chức vào những vị trí công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

  1. Số lượng và vị trí cần tuyển

1.1.   01 công chức làm công tác Công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Thi tuyển);

1.2.    01 công chức làm công tác Kế toán tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn (Thi tuyển);

1.3.   02 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Thi tuyển);

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1.   Điều kiện, tiêu chuẩn

-          Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-          Tuổi đời dự tuyển: đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.

-          Có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt;

-        Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; không vi phạm các quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân;

-          Có đủ sức khỏe công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng.

2.2.   Về trình độ chuyên môn:

-          Đối với vị trí nghiệp vụ kiểm sát:

+ Có trình độ Cử nhân luật, hệ chính quy trở lên;

+ Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.

-      Đối với vị trí Công nghệ thông tin: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ chính quy. Ưu tiên: Có giấy chứng nhận về quản trị mạng, thiết kế đồ họa; thông thạo việc sửa chữa, bảo dưỡng máy tính; được đào tạo tại các trường: Đại học Bách khoa, Đại học FPT, Sỹ quan thông tin.

-      Đối với vị trí Kế toán: có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, hệ chính quy; có chứng chỉ tin học tương đương trình độ B trở lên.

-          Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực  ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGTĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giaó dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 02 bộ

-         Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu), khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đang ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu;

-       Lý lịch tự khai (theo mẫu), khai đầy đủ các mục, cụ thể, rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-       Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

-          Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

-          Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-          Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

-          Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở tư pháp nơi thường trú cấp);

-        Bản sao thẻ đảng viên hoặc Quyết định kết nạp đảng của thí sinh, cha mẹ, anh chị em ruột nếu đã vào Đảng;

Hồ sơ dự tuyển được đựng trong bìa hồ sơ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

Lưu ý: đối với vị trí nghiệp vụ kiểm sát, khi đăng ký dự tuyển người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và 01 bản sau bằng Cử nhân luật trở lên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, còn hồ sơ thì nộp khi được thông báo trúng tuyển.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, bản sơ yếu lý lịch tự thuật, bản cam kết được tăng tải trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (http://vkskh.gov.vn/).

  1. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển

4.1.     Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

  1. Vòng 1: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy, gồm 03 phần

-      Phần 1: kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

-          Phần 2: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng thứ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

-          Phần 3: tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

-          Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

-     Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

-       Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

  1. Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát

-     Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-          Hình thức thi: thi viết.

-          Thang điểm: 100 điểm.

-          Thời gian thi: 180 phút.

4.2.    Thời gian, địa điểm thi tuyển:

-     Đối với vị trí nghiệp vụ kiểm sát: Hình thức thi tập trung tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, thời gian thi dự kiến tháng 9/2019. Việc quyết định chọn địa điểm, thời gian thi tuyển sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

-      Đối với vị trí Công nghệ thông tin và Kế toán: Việc quyết định chọn địa điểm, thời gian thi tuyển sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

  1. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/ người; người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nộp lệ phí thi tuyển tại nơi tổ chức thi.
  1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ:

-     Tiếp nhận kể từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 12/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, số 03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa, điện thoại: 02583.522196./.

Bấm vào link dưới đây để tải mẫu phiếu dự tuyển công chức:
01_phieu_du_tuyen.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập