Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thông báo về việc tạm dừng thực hiện biểu mẫu tố tụng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ về việc tạm dừng thực hiện hệ thống biểu mẫu tố tụng trong Kiểm sát hoạt động tư pháp

Lấy thông báo tại đây

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập