Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân tháng 9/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa

 Theo thông báo lịch tiếp công dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong tháng 9 năm 2019 vào ngày 19/9/2019. Tuy nhiên, Viện trưởng có công việc đột xuất nên lịch tiếp công dân của Viện trưởng được dời lại vào ngày 30/9/2019.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở VKSND tỉnh Khánh Hòa, số 03 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo để công dân biết./.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập