Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Thông báo về việc tiếp tục hoạt động tiếp công dân

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vè thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; từ ngày 01/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức công tác tiếp công dân tại địa chỉ: Số 03 đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị công dân đến địa điểm tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và Nội quy tiếp công dân của đơn vị.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập