Từ ngày 14/08/2017 đến 18/08/2017.
Từ ngày 07/08/2017 đến 11/08/2017.
Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 04/08/2017.
Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017 của đồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 22/8/2017.
< 1 2 3 ... 13 >