Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/02/2018 ĐẾN 09/02/2018

05/02/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 02/2018 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

02/02/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

80 BIỂU MẪU VỀ GIAM GIỮ

01/02/2018

Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao... Đọc tiếp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/01/2018 ĐẾN 02/02/2018

31/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/01/2018 ĐẾN 26/01/2018

31/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

18/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/01/2018 ĐẾN 19/01/2018

15/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 12/01/2018

08/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập