Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Thông tin về phòng xét khiếu tố

1. Chức năng nhiệm vụ:
Phòng khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện việc quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.
Thực hiện việc tiếp công dân, là đầu mối tiếp nhận, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tin báo, tố giác tội phạm từ các nguồn chuyển đến và phân loại, xử lý chuyển các đơn vị nghiệp vụ giải quyết đối với đơn thuộc thẩm quyền và thực hiện trách nhiệm kiểm sát đối với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp.
Trực tiếp độc lập hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và thi hành án của cơ quan điều tra, Toà án, cơ quan thi hành án và cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra theo sự phân công của Viện trưởng.
2.Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí; trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp.
3.Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3521336

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập