Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp

Ngày 26/11/2018, Phòng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự phúc thẩm đối với vụ án Vũ Viết Giắng phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự. Ngày 16/08/2018, bị cáo Vũ Viết Giắng có đơn kháng cáo kêu oan.

Phiên tòa được tiến hành công khai, dân chủ, nghiêm minh. Trình tự tố tụng tại phiên tòa được Hội đồng xét xử thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình xét xử, Kiểm sát viên thực hiện đúng quy định của ngành về tư thế, tác phong, kiểm sát tốt trình tự thủ tục phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận đối đáp với Người bào chữa bảo vệ quyền lợi cho người bị hại và Luật sư bào chữa cho bị cáo. Trên cơ sở kết quả thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa đại diên Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiện tòa đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do việc điều tra, chứng minh ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, chưa làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả; chưa làm rõ được cơ chế hình thành vết thương; còn có mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo, người bị hại, nhân chứng và kết quả giám định mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung, khắc phục được. Với những lập luận và ý kiến phát biểu nêu trên Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.                               

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo phòng 7 chủ trì họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa nhằm chỉ ra những ưu điểm và rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại của Kiểm sát viên cần được khắc phục. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chính là hình thức học tập, đào tạo bồi dưỡng tại chỗ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp./.

Phòng 7 - VKSND tỉnh

Liên kết website

Thông kê truy cập