Ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Hệ thống biểu mẫu tố tụng hình sự ban hành kèm theo quyết định 07 ngày 02 tháng 01 năm 2008
HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI
tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT
< 1 2 >