Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Văn bản VKSTC

QUYẾT ĐỊNH

22/12/2017

Ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.... Đọc tiếp

BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ

22/12/2017

Hệ thống biểu mẫu tố tụng hình sự ban hành kèm theo quyết định 07 ngày 02 tháng 01 năm 2008... Đọc tiếp

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2005

22/12/2017

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHẠM... Đọc tiếp

THÔNG BÁO

22/12/2017

tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT... Đọc tiếp

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

22/12/2017

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI... Đọc tiếp

CHỈ THỊ 06/CT-VKSTC NGÀY 05/11/2012 CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSNDTC VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

30/01/2013

Nhằm đổi mới căn bản công tác thống kê và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân, ngày 05 tháng 11 năm 2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị... Đọc tiếp

VIỆN PHÚC THẨM 2 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ

03/07/2012

(Kiểm sát) - Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự tại khu vực Mìền Trung - Tây Nguyên từ năm 2008 đến nay, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử... Đọc tiếp

VIỆN PHÚC THẨM 1: THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TỐT TRONG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ

03/07/2012

Ngày 12/6/2012, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện phúc thẩm 1) có Văn bản số 134/TB-VKSTC-VPT1 thông báo một số kháng nghị có chất lượng tốt của Viện kiểm sát... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập