Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH CHỦ TRÌ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH CHỦ TRÌ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Toàn cảnh buổi Sơ kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan

Nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật. Ngày 07/3/2017, Quy chế phối hợp trong công tác
giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trên địa bàn huyện Diên Khánh được Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh ký kết, ban hành.

Qua 03 năm thực hiện, nhằm đánh giá hiệu quả cũng như nhìn nhận lại những ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện Quy chế. Ngày 15/9/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã chủ trì cuộc họp liên ngành đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp số 01 ngày 07/3/2019.

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo hai ngành, các đồng chí Thẩm phán, thư ký Tòa án, các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên. Qua đó ghi nhận những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, bên cạnh đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế xác định nguyên nhân của những tồn tại nhằm đề ra những giải pháp để phối hợp thực hiện tốt trong công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trên địa bàn huyện Diên Khánh để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

T.H

Liên kết website

Thông kê truy cập