Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh kháng nghị Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh về việc ra quyết định thu phí

Thông qua công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ra quyết định thu phí đối với người được thi hành án có vi phạm pháp luật. Cụ thể :

Theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-DS ngày 07/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, thì:  Ông Nguyễn Trọng Diệp Thanh (địa chỉ: thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đồng ý tháo dỡ toàn bộ tài sản xây dựng trái phép gồm 01 trụ cổng, xây dựng ốp men (trụ cổng 0,6m x 0,6m), cánh khung sắt, trả lại diện tích đất 4,5m2 thuộc thửa đất 1723 tờ bản đồ 01 xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho ông Huỳnh Văn Đức và bà Lê Thị Ngọc Trâm. Thời hạn thực hiện là vào tháng 03/2019 (Có sơ đồ bản vẽ kèm theo- Mảnh trích đo địa chính số 2100-2018 thuôn Phước Trạch- Tờ số 01, đo đạc địa chính thửa 1723, tờ số 01, do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa- Chi nhánh huyện Diên Khánh xác nhận ngày 20/8/2018).

Quá thời hạn thỏa thuận nhưng ông Thanh không tự nguyện tháo dỡ; theo yêu cầu thi hành án của ông Huỳnh Văn Đức, ngày 18/6/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ban hành Quyết định thi hành án số 654/QĐ-CCTHADS đối với ông Nguyễn Trọng Diệp Thanh. Tại Điều 1, ghi: “Các khoản phải thi hành: Ông Nguyễn Trọng Diệp Thanh phải tháo dỡ toàn bộ tài sản xây dựng trái phép gồm 01 trụ cổng, xây dựng ốp men (trụ cổng 0,6m x 0,6m), cánh khung sắt, để trả lại diện tích đất 4,5m2 thuộc thửa đất 1723 tờ bản đồ 01 xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho ông Huỳnh Văn Đức và bà Lê Thị Ngọc Trâm.. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này”.

Ngày 19/6/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh giao hợp lệ Quyết định thi hành án số 654/QĐ-CCTHADS cho các bên đương sự (có lập biên bản giao). Ngày 25/6/2019, người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành án (tháo dỡ trụ cổng và giao diện tích đất 4,5m2 thuộc thửa đất 1723 tờ bản đồ 01 xã Diên Toàn giao lại cho ông Huỳnh Văn Đức). Cùng ngày 25/6/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luật thi hành án dân sự; căn cứ Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ; căn cứ khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 216/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐST-DS ngày 07/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh; căn cứ Quyết định thi hành án số 654/QĐ-CCTHADS ngày 18/6/2019, đã ban hành quyết định thu phí số 54/QĐ-CCTHADS, đối với ông Huỳnh Văn Đức:

Phần quyết định ghi:
“Điều 1. Thu tiền phí thi hành án của ông Huỳnh Văn Đức
Địa chỉ: số 05 Cao Thắng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Số tiền phải thu là: 45.000.000đ x 3% = 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).
Điều 2. Ông Nguyễn Thành Tín, Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, kế toán thi hành án dân sự và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này”.

Theo Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 216/TT-BTC ngày 10/11/2016, quy định một trong những trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự: “Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành án trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự” và Khoản 1 Điều 45 Luật thi hành án dân sự, quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án: “Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án”. Như vậy, người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành án sau 06 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thi hành án số 654 ngày 18/6/2019 là trong thời hạn tự nguyện thi hành án như nội dung quyết định thi hành án, nên người được thi hành án- ông Huỳnh Văn Đức không phải chịu phí thi hành án dân sự. Nhưng Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh lại ban hành quyết định thu phí số 54/QĐ-CCTHADS ngày 25/6/2019 đối với ông Huỳnh Văn Đức, số tiền phải thu là: 45.000.000đ x 3% = 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng), là vi phạm Điều luật đã viện dẫn trên, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người được thi hành án.

Để việc ra Quyết định về thi hành án dân sự có căn cứ và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự. Ngày 02/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh ban hành văn bản Kháng nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh thu hồi Quyết định thu phí thi hành án số 54/QĐ-CCTHADS ngày 25/6/2019. Sau khi nhận được kháng nghị của VKS, Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS, thu hồi toàn bộ Quyết định về thu phí thi hành án dân sự số 54/QĐ-CCTHADS ngày 25/6/2019./.

Hữu Cường - VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập