Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã tiến hành Kiểm sát trực tiếp việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị ban hành trong năm 2020 trong hoạt động thi hành án dân sự và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN NĂM 2020
Hình ảnh thực hiện phúc tra tại Chi cục THADS huyện Diên Khánh

Vào các ngày 12 và 13/01/2021, đơn vị tiến hành Kiểm sát việc thực hiện các Kiến nghị về thi hành án dân sự năm 2020 đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh.

Kết quả Kiểm sát nhận thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh thực hiện nghiêm túc 04 Kiến nghị, tất cả các kiến nghị đều được chấp nhận toàn bộ, qua phúc tra
đã khắc phục hầu hết các vi phạm, trong đó 02 văn bản thực hiện tốt các yêu cầu khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, còn có hồ sơ chưa giải quyết dứt điểm theo kiến nghị khắc phục vi phạm đã nêu.

Để việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự được nghiêm chỉnh, thống nhất và đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Ngày 21/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh ban hành Kết luận 27/KL-VKSDK, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh kiểm tra, đôn đốc, Chấp hành viên tiếp tục giải quyết số vụ việc còn tồn tại.

Ngày 20/01/2021 và ngày 22/01/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị ban hành năm 2020 trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại UBND thị trấn Diên Khánh, UBND xã Diên An và UBND xã Diên Lạc.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN NĂM 2020
Hình ảnh phúc tra trong công tác thi hành án hình sự

Qua phúc tra nhận thấy, UBND các xã đã khắc phục hầu hết các vi phạm nêu trong kiến nghị như: Hệ thống sổ sách được cập nhật đầy đủ theo quy định của pháp luật; đã có biện pháp tác động, yêu cầu đối với người bị phạt tù cho hưởng án treo thực hiện đầy đủ các quyết định khác của bản án; bổ sung đầy đủ bản nhận xét hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và của người được phân công trực tiếp giám sát giáo dục đối với bị án.

Sau buổi làm việc, Viện KSND huyện Diên Khánh đã ban hành kết luận phúc tra và yêu cầu các xã thực hiện tốt nhiệm vụ không lặp lại các dạng vi phạm, tồn tại để công tác thi hành án hình sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phúc tra là một biện pháp nhằm đánh giá những kết quả thực hiện các Kiến nghị của Viện kiểm sát nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây là nhiệm vụ được đơn vị đặc biệt chú trọng việc thực hiện công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật của các Cơ quan, tổ chức qua đó ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Việc xác định công tác kiểm sát việc thực hiện các kiến nghị đã ban hành là một trong những chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch công tác hàng năm tại đơn vị trong nhiều năm qua đã góp phần đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong công tác của các Cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện được thi hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và quyền con người được pháp luật bảo vệ./.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập