Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 ĐỐI VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH

Thực hiện Quyết định số 723/QĐ-VKS ngày 25/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày 09/01/2019 Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện đối với 03 Kiến nghị, 01 Kháng nghị và 01 Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018 đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh;

Kết quả: Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã thực hiện xong Kháng nghị về việc thu hồi quyết định chưa có điều kiện; 03 Kiến nghị số 113/KN-VKS ngày 09/3/2018, số 287/KN-VKS ngày 17/5/2018 và số 366/KN-VKS ngày 21/6/2018. Đối với 13 hồ sơ vi phạm theo Kết luận trực tiếp kiểm sát số 481/KL-VKS ngày 14/8/2018, đã thi hành án xong, tổ chức giải quyết, khắc phục 7/13 hồ sơ (chiếm 53,84%), còn 6/13 hồ sơ (chiếm 46,16%) chưa thực hiện yêu cầu theo Kết luận của Viện kiểm sát, gồm: 02 hồ sơ chưa xác minh điều kiện thi hành án; 04 hồ sơ có điều kiện nhưng không tiếp tục tổ chức thi hành.

    Để việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự được nghiêm chỉnh, thống nhất và đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Ngày 18/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kết luận, yêu cầu Ông Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh kiểm tra, đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên nghiêm túc giải quyết tiếp tục số vụ việc còn vi phạm nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đương sự./.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 ĐỐI VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH

Hình ảnh thực hiện phúc tra

VKS Diên Khánh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập