Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh - 28 năm xây dựng và trưởng thành

Khánh Vĩnh là một huyện miền núi bán sơn địa, phía Bắc giáp huyện Ninh Hoà và tỉnh Đăklăk, phía đông giáp huyện Diên Khánh, phía nam giáp huyện Khánh Sơn, phía tây giáp với tỉnh Đăklăk và tỉnh Lâm Đồng, huyện Khánh Vĩnh có 13 xã và 01 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 1.165 km2, tổng dân số khoảng trên 31 nghìn người, mật độ dân cư thuộc loại thấp nhất toàn tỉnh: 24 người/01 km2.
Huyện Khánh Vĩnh được thành lập vào năm 1985; cùng với đó, tháng 10/1985, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh cũng được hình thành.
Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ đạo sát sao của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Huyện uỷ Khánh Vĩnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp ở địa phương; sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Viện kiểm sát huyện Khánh Vĩnh đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó. Đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và niềm tin của nhân dân. Các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp đấu tranh giữ gìn tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo giũ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành kiểm sát " Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ". Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh luôn nắm vững và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - chính trị của địa phương, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt trong năm gần đây, quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới toàn diện của Đảng như Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét cả về nhân thức và trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Hiện tại, đơn vị có 07 biên chế; trong đó có 01 Viện trưởng là kiểm sát viên trung cấp, 01 kiểm sát viên sơ cấp và 05 chuyên viên; có 02/07 đồng chí đã tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị, 05/07 đảng viên; 06/07 cán bộ đã tốt nghiệp Đại học luật, hiện có 02 đồng chí đang tham gia các khoá học về chuyên môn và nghiệp vụ kiểm sát. Danh sách cụ thể:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

EMAIL

1

Nuyễn Minh Thái

Viện trưởng

Bí thư chi bộ

thainguyendanh942@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Hùng

Kiểm sát viên

Đảng viên

xuanhung@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Trưởng

Chuyên viên

Đảng viên

quoctruong_nd2003@yahoo.com

4

Lý Trung Hiếu

Chuyên viên

Đoàn viên

lytrunghieu86@gmail.com

5

Phan Thị Thoa

Chuyên viên

Đoàn viên

phanthoa_88@yahoo.com.vn

6

Thái Thị Hương

Chuyên viên

Đoàn viên

thaithihuongk49@gmail.com

7

Phạm Việt Đức

Kế toán

Đảng viên

pvducks@gmail.com

8

Nguyễn Quang Diệu

Nhân viên

Đảng viên

quangdieu@gmail.com


Địa chỉ liên hệ: Số 6 Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà.
Để đáp ứng được nhiệm vụ, đơn vị đã tạo mọi điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức. Bên cạnh đó đơn vị cũng hết sức quan tâm đến việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm đổi mới của Đảng, giữ vững lập trường chính trị, niềm tin sâu sắc đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, hầu hết các cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng an tâm công tác.
Do đặc thù là huyện miền núi nên trình độ dân trí thấp hơn so với các địa phương khác. Vì vây trong công tác xử lý tội phạm, ngoài việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với Toà án đưa nhiều vụ án xét xử lưu động, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ... tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình... Do đó, đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa tội phạm tại địa phương.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập thể và nhiều cá nhân của đơn vị đã được Viện kiểm sát nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, UBND huyện Khánh Vĩnh khen thưởng với nhiều hình thức như Bằng khen, giấy khen, công nhận Chiến sỹ thi đua cấp ngành ...
Phát huy những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh luôn xác định: Cần tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên nhằm phục vụ chính trị tại địa phương nhất là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp mà Bộ chính trị đã đề ra: góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Nguyễn Minh Thái

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập