Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021

Thực hiện kết luận của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và Thông báo số 47/VKS– Vp ngày 19/01/2021của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021
Ảnh chụp tại Hội nghị triển khai

Sáng ngày 02/02/2021
, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch, Chương trình công tác kiểm sát; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tại đơn vị.

Năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có chiều hướng gia tăng, việc thụ lý giải quyết các vụ việc nhiều hơn năm trước, cùng với đó là tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội nên đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của đơn vị. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua khó khăn, toàn thể công chức, người lao động đơn vị đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường công tác phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chất lượng hoạt động kiểm sát ở các khâu công tác được nâng cao, bảo đảm công bằng, dân chủ, nghiêm minh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kết quả, trong năm 2020, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 – 2020); 04 lượt  cá nhân được Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen; 04 lượt  cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa UBND huyện Khánh Vĩnh tặng giấy khen đối với các phong trào thi đua; có 02 sáng kiến kinh nghiệm được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh hòa tặng giấy khen.

Tại hội nghị, đơn vị đã triển khai Kế hoạch công tác số 17 ngày 18/01/2021; Chương trình công tác các khâu nghiệp vụ; Kế hoạch thi đua khen thưởng số 44 ngày 02/02/2021 và phát động phong trao thi đua năm 2021. Qua đó, xác định 04 khâu công tác đột phá trong năm 2021, cụ thể:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp vụ án vụ án hình chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính, kinh doanh thườn mại, lao động, đảm bảo trên 80% kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận.

2. Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.

3. Nâng cao chất lượng các bản yêu cầu cầu điều tra trong giai đoạn thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu nhất là kỹ năng kiểm sát; cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới và yêu cầu của Ngành về công tác kiểm sát trong giai đoạn hiện nay nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở khắc phục những tồn tại hạn chế cũng như phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020. Tập thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh quyết tâm đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 01 ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 29 ngày 11/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa...Đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phan Thoa

Liên kết website

Thông kê truy cập