Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang: Kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 14/11/2018, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Chi bộ VKSND thành phố Nha Trang đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Phạm Thị Đoan - Kế toán viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lữ Thanh Vân – Thành ủy viên – Bí thư chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phạm Thị Đoan sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời yêu cầu đồng chí cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phạm Thị Đoan đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời cống hiến vì Chủ nghĩa Cộng sản và vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

VKSND tp Nha Trang

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập