Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà

1. Giới thiệu chung:
Huyện Ninh Hoà được thành lập thị xã Ninh Hoà năm 2010, thuộc tỉnh Khánh Hoà, phía Bắc giáp thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh, phía Tây giáp tỉnh Daklak. Thị xã Ninh Hoà có diện tích tự nhiên là 1197,77 km2 và dân số 233.588 người. Đơn vị hành chính gồm có 7 phường, 20 xã.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà
Tập thể cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà.
3. Cơ cấu tổ chức:
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà có 14 đồng chí.
Viện trưởng: đồng chí Bùi Văn Mỹ;
Phó Viện trưởng: đồng chí Nguyễn Xuân Anh, đồng chí Nguyễn Xuân Nam.
Và các bộ phận nghiệp vụ:
- Bộ phận thực hành quyền công tố - kiểm sát điều tra - kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
- Bộ phận kiểm sát xét xử các vụ việc dân sự - hôn nhân gia đình - kinh tế - hành chính - lao động.
- Bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự - dân sự - thi hành án hình sự tại nhà giam giữ.
- Bộ phận kiểm sát khiếu tố - kiểm sát tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Bộ phận kế toán - văn phòng - thống kê tội phạm.
Do đồng chí Viện trưởng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách khâu công tác kiểm sát thực hành quyền công tố - kiểm sát điều tra - kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và kiểm sát khiếu tố - kiểm sát tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Các khâu công tác khác do các Phó Viện trưởng phụ trách.
4. Thông tin liên hê:
Địa chỉ: Số 62, Đường 16/7, Tổ dân phố 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3844235.

Bùi Văn Mỹ

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập