Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

Căn cứ Quyết định số 596/KSTHADS-QĐ ngày 18/5/2015 và Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa. Đoàn kiểm sát do ông Bùi Duy Cường, Trưởng Phòng 10 làm Trưởng Đoàn.

Sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày 12/6/2015 theo kế hoạch đề ra, Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa (có sự phối hợp của Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa) đã tiến hành trực tiếp kiểm sát trình tự, thủ tục giải quyết đối với những việc có điều kiện thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục THADS Ninh Hòa, kết quả kiểm sát 607 hồ sơ có điều kiện thi hành, ngày 31/7/2017 Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa công bố kết luận kiểm sát trực tiếp. Sau khi nêu kết quả công tác của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa từ ngày 01/10/2014 đến 31/5/2015, kết luận kiểm sát trực tiếp đã đưa ra những vi phạm, nguyên nhân khác quan, chủ quan và yêu cầu ông Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa tổ chức chấn chỉnh việc lập hồ sơ, sắp xếp hồ sơ; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các Chấp hành viên có hồ sơ vi phạm và có biện pháp chỉ đạo khắc phục, giải quyết dửa điểm các hồ sơ vi phạm như sau:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

- Hầu hết hồ sơ thực hiện việc đánh bút lục không đầy đủ, một số hồ sơ sắp xếp tài liệu chưa được đảm bảo theo quy định tại Thông tư 22 ngày 02/12/2011 của Bộ tư pháp.

- 107 hồ sơ (chiếm 17,6%) Chấp hành viên vi phạm về việc thông báo, tống đạt QĐTHA cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo Điều 39 Luật thi hành án dân sự, trong đó 38 hồ sơ không thông báo, 69 hồ sơ chậm thông báo.

- 43 hồ sơ (chiếm 7,08%) sau khi ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên chậm tiến hành xác minh (35 hồ sơ) hoặc chưa xác minh lại điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (08 hồ sơ) và thông báo kết quả xác minh theo quy định khoản 2 Điều 44 Luật thi hành án dân sự, khoản 5 Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ. Ngoài ra, một số trường hợp việc xác minh không đến tại địa chỉ nơi cư trú, không có xác nhận của tổ trưởng, công an xã, mà chỉ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường cung cấp thông tin.

- 14 hồ sơ (chiếm 2,3%) vi phạm điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THADS nêu trên. Ngoài ra, việc hoãn thi hành án của Chi cục THADS Ninh Hòa còn vi phạm điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật THADS.

- 104 hồ sơ (chiếm 17,1%) sau khi hết thời gian tự nguyện thi hành án, nhưng Chấp hành viên chưa tổ chức kê biên hoặc tiếp tục xử lý tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án vi phạm khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án dân sự.

- 39 hồ sơ (chiếm 6,4%) Chấp hành viên chưa giải quyết đúng về việc chi trả, nộp tiền thi hành án theo quy định khoản 5 Điều 47, khoản 1 và khoản 5 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự.

- 22 hồ sơ (chiếm 3,6%) Chấp hành viên chưa thực hiện việc thu phí thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ.

- 247 hồ sơ (chiếm 40,7%) không có tác nghiệp của Chấp hành viên trong năm công tác 2015.

Ngoài ra, còn có những vi phạm khác như sau: Việc phân loại án chưa chính xác vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự; Hết thời hiệu thi hành án nhưng Chi cục THADS Ninh Hòa vẫn ra QĐTHA vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự; Nội dung Quyết định thi hành án không có tên của người được thi hành án; Không ra Quyết định giảm giá tài sản khi bán đấu giá không thành, không thông báo việc bán đấu giá không thành cho đương sự vi phạm Điều 39, Điều 104  Luật Thi hành án dân sự; Chậm xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Thi hành án dân sự.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập