Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện kiểm sát huyện Vạn Ninh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh.

Qua kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án đối với hồ sơ thi hành Quyết định thi hành án số 870/QĐ-CCTHADS ngày 21/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh, về việc công ty TNHH thương mại Vận tải du lịch Khánh Yên phải nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền 14.679.600 đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát hiện biên bản xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với Công ty TNHH thương mại Vận tải du lịch Khánh Yên địa  chỉ thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh thể hiện: biên bản để trống ngày giờ xác minh, không có nội dung kết quả xác minh, không có chữ ký của Chấp hành viên tiến hành xác minh, nhưng được Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh là Lê Hồng Thái ký, đóng dấu xác nhận vào biên bản.

Theo Điều 44* Luật Thi hành án dân sự quy định: “Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm sau đây:

..e) Lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân dân ... nơi tiến hành xác minh.

...6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tư pháp – hộ tịch, địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp;”.

Để khắc phục những vi phạm nêu trên và phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, nhằm đảm bảo trình tự thủ tục thi hành án dân sự trong việc xác minh điều kiện thi hành án được chính xác, cũng như trách nhiệm xác nhận nội dung xác minh tại địa phương theo quy định Luật Thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh chỉ đạo, chấn chỉnh đối với UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung trong công tác phối hợp với cơ quan thi hành án về thực hiện xác minh, xác nhận điều kiện thi hành án bảo đảm đúng pháp luật, kịp thời rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan đến sai phạm nêu trên./.

Bích Thy

Liên kết website

Thông kê truy cập