Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh

Ngày 18/5/2018, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, do đồng chí Trần Thanh Thủy – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh về việc thực hiện kế hoạch số 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 và số 545/KH-VKS-VP ngày 09/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2018 và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh Đoàn kiểm tra làm việc tại VKSND huyện Diên Khánh
Kết quả kiểm tra như sau:
Lãnh đạo đơn vị đã kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Viện kiểm sát cấp trên, trong đó tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát Khánh Hòa, các đạo luật mới về tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018 và những Nghị quyết, Thông tư, hướng dẫn liên quan đến các đạo luật trên nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện toàn diện kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra ở các khâu công tác kiểm sát; căn cứ điều kiện thực tế và năng lực, sở trường của công chức để ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công tác phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đơn vị hưởng ứng và phát động phong trào thi đua kịp thời, duy trì hàng tháng họp toàn cơ quan để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ công tác tiếp theo. Tổ chức và triển khai thực hiện tốt Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở của đơn vị; đã tạo điều kiện cho công chức, người lao động tham gia các hoạt động của đơn vị và thực hiện quyền giám sát theo luật định, quy chế đã đề ra.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực của các đơn vị cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; chú trọng thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ như phối hợp liên ngành xác định án hình sự trọng điểm, ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; chủ động ký Quy chế phối hợp về việc tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp...

Phát biểu kết luận đồng chí Trần Thanh Thủy- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những thành tích của đơn vị đã đạt được trong 05 tháng đầu năm 2018 và chỉ đạo đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm ngay những thiếu sót trong thực hiện chức năng kiểm sát mà Đoàn kiểm tra đã nêu, đồng thời lưu ý một số nội dung để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát Khánh Hòa trong thời gian tới như: thường xuyên tổ chức cho công chức nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các đạo luật về tư pháp mới có hiệu lực thi hành, trong đó tập trung triển khai và thực hiện tốt các quy định của luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, các quy chế nghiệp vụ vừa được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức để hạn chế số án bị hủy có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; tổ chức nghiên cứu và thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó tập trung thực hiện những chỉ tiêu mới mà ngành đã đề ra như: 100% số bị can Viện kiểm sát đã giải quyết phải được hỏi cung; 100% số tin báo được giải quyết có yêu cầu của Viện kiểm sát;….

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập