Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn số 08/HD-VC ngày 16/11/2020 của Công đoàn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2020”, ngày 29/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Văn Minh- Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng và ông Nguyễn Văn Tuấn- Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ công chức và người lao động thực hiện trong năm 2021 với 100% biểu quyết tán thành với 14 chỉ tiêu, công tác cụ thể. Trong đó tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, về nghiệp vụ kiểm sát; thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng người công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Ngày làm việc 08 giờ chất lượng hiệu quả” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản và công tác đột phá theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 ngành Kiểm sát Khánh Hòa. Ngoài ra, Lãnh đạo Viện tỉnh cũng đã trả lời những vấn đề mà công chức và người lao động trong cơ quan chất vấn.

Năm 2021, VKSND tỉnh Khánh Hòa phấn đấu được nhận cờ của VKSND tối cao và bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa; Đảng bộ được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Chi đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; 08 tập thể được công nhận “Lao động tiên tiến”, trong đó có 02 tập thể được công nhận “Lao động xuất sắc”, 01 tập thể được nhận cờ và 01 tập thể được tặng bằng khen của VKSND tối cao; trên 95% cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 10 cá nhân trở lên được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 01 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua ngành”, 02 cá nhân được nhận bằng khen của VKSND tối cao.

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập