Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ VI

Thực hiện Kế hoạch số 1155A/KH-VKS-VP về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 đã đề ra, ngày 05/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trực tuyến Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI ở hai cấp kiểm sát. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh có ông Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng, Phó phòng và tương đương, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố, Kiểm sát viên và những cá nhân được khen thưởng. Tại điểm cầu của các VKSND huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo viện và toàn thể công chức, người lao động.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng giai đoạn   2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Hội nghị đã xác định mục tiêu tổng quát cho công tác thi đua 05 năm tới (2020- 2025) của toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa là: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động; hướng về cơ sở; tăng cường kỷ cương; xây dựng và phát triển ngành ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; nâng cao chất lượng và hiệu quả ở các khâu công tác kiểm sát góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với mục tiêu đó, Hội nghị cũng đã thông qua 11 nội dung của phong trào và 04 biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2020- 2025.

Hội nghị đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể và 03 cá nhân, Viện kiểm sát tỉnh đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2020.

Với khí thế thi đua sôi nổi đang lan rộng trong cả nước nói chung và ngành Kiểm sát nói riêng, phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong 05 năm qua, đồng chí Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi công chức, người lao động ngành Kiểm sát Khánh Hòa hãy ra sức cùng nhau thi đua sôi nổi, tham gia vào những hoạt động thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, 75 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh, của ngành Kiểm sát tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ VI
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ VI
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ VI

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập