Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị triển khai công tác năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2019 ở hai cấp kiểm sát. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng - đại biểu Quốc hội khóa XIV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Lãnh đạo của các cơ quan trong khối Nội chính, các Ban của Tỉnh ủy, Đài truyền hình và báo Khánh Hòa. Tại đầu cầu cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, Viện trưởng các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, Trưởng, Phó phòng, Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Chánh văn phòng, Phó văn phòng và Kiểm sát viên trung cấp. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Phó Viện trưởng, công chức và người lao động của đơn vị.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị triển khai công tác năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, với quyết tâm vượt qua khó khăn, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các đạo luật về tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới; chú trọng hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành. Ngành kiểm sát Khánh Hòa đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; chất lượng hoạt động kiểm sát ở các khâu công tác được nâng cao, bảo đảm công bằng, dân chủ, nghiêm minh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018 cơ bản đều đạt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Ngành Kiểm sát Khánh Hòa được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc; 02 đơn vị được tặng cờ thi đua dân đầu khối; 03 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành”; 01 tập thể và 06 cá nhân được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị triển khai công tác năm 2019
Các cá nhân và tập thể được nhận bằng khen từ VKSND tối cao

Trên cơ sở những kết quả đạt được và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2019, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đề ra 19 nhiệm vụ cụ thể, 10 chỉ tiêu cơ bản và 03 công tác đột phá.

            Tại hội nghị, đồng chí Nguyn Tấn Tuân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và biểu dương thành tích mà ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã đạt được trong năm 2018; đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm mà Lãnh đạo ngành Kiểm sát Khánh Hòa phải tập trung lãnh đạo thực hiện những công tác trong thời gian tới như sau:

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan kiểm sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành Kiểm sát với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó phải đề ra các biện pháp cụ thể, sát thực với tình hình của cơ quan, đơn vị và tập trung chỉ đạo triển khai để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, công tác đã đề ra; nhất là công tác đột phá trong năm 2019. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, chất lượng bản luận tội, hạn chế đến mức thấp nhất số án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại lớn đến tài sản Nhà nước, nhiều dư luận quan tâm.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo chuyên đề năm 2019). Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nhất là làm tốt công tác quản lý cán bộ, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, phân loại cán bộ; quan tâm rà soát, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, bảo đảm đội ngũ công chức, Kiểm sát viên của Ngành “Vững về chính trị, Giỏi về nghiệp vụ, Tinh thông về pháp luật, Công tâm - bản lĩnh, Kỹ cương - trách nhiệm” ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới; đảm bảo đội ngỹ cán bộ ngành kiểm sát có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những mặt còn hạn chế, thiếu sót (nếu có).
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị triển khai công tác năm 2019

Đ/c Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở c
hỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghịđồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị, yêu cầu các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, Phòng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập