Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh
Toàn cảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Vạn Ninh
   
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (có sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh) đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2018 đối với Chi cục THADS huyện Vạn Ninh. Sau hơn hai tuần làm việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm cao, có hiệu quả của cả hai ngành, ngày 19/56/2018, Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 770/KL-VKSKH tổng hợp những vi phạm nổi bật được phát hiện trong quá trình kiểm tra hồ sơ, sổ sách do Chi cục thi hành án cung cấp, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Vạn Ninh nhanh chóng kiểm tra, đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên khắc phục ngay các vi phạm.

   Quá trình kiểm sát 868 hồ sơ có điều kiện và không có điều kiện thi hành án do các Chấp hành viên cung cấp, thấy hầu hết các hồ sơ thi hành án đều đóng dấu bút lục không đầy đủ, không sắp xếp theo trình tự, thủ tục quy định. Ngoài ra, qua kiểm sát cho thấy việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự  Chi cục THADS huyện Vạn Ninh còn có nhiều thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: việc thông báo, tống đạt QĐTHA cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo Điều 39 Luật thi hành án dân sự (10/192 hồ sơ vi phạm); chậm tiến hành xác minh (18 hồ sơ), chưa tiến hành xác minh (11 hồ sơ) hoặc chưa xác minh lại điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (27 hồ sơ); Vi phạm trong quá trình xác minh như: Nội dung biên bản xác minh chưa đầy đủ theo khoản 4 Điều 44 Luật THADS và Điều 9 Nghị định 62/2015 của chính phủ (22 hồ sơ), xác minh chưa đảm bảo thủ tục đối với người đang thi hành án phạt tù; vi phạm trong việc ra quyết định chưa có điều kiện (08 hồ sơ). Một số việc hoãn thi hành án của Chi cục THADS Vạn Ninh còn vi phạm điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật THADS không xác định thời hạn hoãn cụ thể (03 hồ sơ); 77 hồ sơ không có tác nghiệp của Chấp hành viên từ ngày 1/10/2017. Ngoài ra, còn có những vi phạm khác như: việc quản lý biên lai thu tiền thi hành án; thu phí thi hành án dân sự; không thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá theo Khoản 2 Điều 101 Luật THADS; thông báo thỏa thuận giảm giá và xử lý tài sản sau khi giảm giá theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2016.

            Đối với việc thực hiện Kết luận trực tiếp số 69 ngày 02/8/2017 của Viện KSND Tối cao và Kiến nghị số 360 ngày 26/12/2017 của VKS huyện Vạn Ninh, qua kiểm sát cho thấy Chi cục THADS huyện Vạn Ninh đã có tác nghiệp đối với những vụ việc nêu trong Kết luận của Viện KSND Tối Cao và Kiến nghị của VKS huyện Vạn Ninh, tuy nhiên Chi cục vẫn chưa thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Kết luận và Kiến nghị, chưa tiến hành giao tài sản cho người mua trúng đấu giá dẫn đến việc thi hành án tiếp tục kéo dài, khó giải quyết, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các đương sự.

            VKSND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS có biện pháp khắc phục ngay các vi phạm và tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các Chấp hành viên có hồ sơ vi phạm././.

Phòng 11

Liên kết website

Thông kê truy cập