Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (có sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang) đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2019 đối với Chi cục THADS Tp. Nha Trang. Sau hơn 30 ngày làm việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm cao, có hiệu quả của cả hai ngành, ngày 15/7/2019, Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 674/KL-VKSKH tổng hợp những vi phạm nổi bật đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra hồ sơ, sổ sách do Chi cục thi hành án cung cấp, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Chi cục THADS TP. Nha Trang nhanh chóng kiểm tra, đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên khắc phục ngay các vi phạm.
Quá trình kiểm sát 2.478 hồ sơ có điều kiện thi hành án do các Chấp hành viên cung cấp, phát hiện 569 hồ sơ có vi phạm (chiếm 22,9%) và hầu hết các hồ sơ thi hành án đều đóng dấu bút lục không đầy đủ, không sắp xếp theo trình tự, thủ tục quy định và một số hồ sơ Quyết định THA không phân công cụ thể chấp hành viên tổ chức thi hành.
Qua đó,thấy nổi lên một số dạng vi phạm cần khắc phục và rút kinh nghiệm như sau: việc thông báo, tống đạt QĐTHA cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo Điều 39 Luật thi hành án dân sự (163/569 HS); Vi phạm trong việc xác minh điều kiện THA; việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án (08/569 hồ sơ); Vi phạm trong việc hoãn THA (05/569 hồ sơ); Vi phạm trong việc chưa giao vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp (41/569 HS); 178/569 hồ sơ không có tác nghiệp của Chấp hành viên từ ngày 01/10/2018; 41/569 hồ sơ chưa tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản; 09/569 hồ sơ vi phạm trong việc thu phí THADS; 83/569 hồ sơ vi phạm trong việc không áp dụng các biện pháp cưỡng đối với người phải thi hành án có tài sản nhưng không tự nguyện THA; 17/569 hồ sơ vi phạm về việc chưa tác nghiệp hoặc không giải quyết dứt điểm, kê biên xử lý tài sản thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng (theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu) và một số vi phạm khác…
Ngoài ra, qua kiểm sát trong việc quản lý, thu, chi tiền, trả tài sản thi hành án của Chi cục THADS TP. Nha Trang, Đoàn cũng đã phát hiện và kiến nghị yêu cầu Chi cục khắc phục ngay  những vi phạm về việc chưa tiến hành hoàn trả tiền, tài sản tạm giữ, chi tiền thi hành án cho đương sự theo Điều 47 và Điều 126 Luật THADS và một số hồ sơ thể hiện thu tiền thi hành án của đương sự nhưng hồ sơ không thể hiện phiếu thu.
Đối với việc thực hiện Kiến nghị số 2022 ngày 21/12/2017 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa:  Ngày 16/01/2018, Chi cục THADS TP.Nha Trang đã có công văn số 293 báo cáo, chấp nhận và thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát. Đồng thời, qua kiểm sát hồ sơ, nhận thấy Chi cục THADS đã nghiêm túc thực hiện kiến nghị, tiến hành cưỡng chế giao nhà cho người trúng đấu giá ngày 20/3/2018 theo đúng quy định.

Phòng 11 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập