Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1536/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật (Gọi tắt là Quy chế 1536). Ngày 16/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế 1536 (từ ngày 11/11/2016 đến ngày 11/11/2018).

Qua hai năm thực hiện Quy chế phối hợp 1536 cho thấy hai ngành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung được quy định tại Quy chế phối hợp. Tiến độ và chất lượng giải quyết án của hai cơ quan được nâng cao, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; tình trạng án kéo dài, án tạm đình chỉ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm đáng kể so với trước khi có Quy chế phối hợp. Nhiều vụ án có quan hệ tranh chấp phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhờ có sự phối hợp trong công tác giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán, cũng như giữa Lãnh đạo hai cơ quan nên được đưa ra xét xử kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như hoàn thành nhiệm vụ của hai ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được trong hai năm thực hiện Quy chế thì còn bộc lộ một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa hai ngành trong công tác xét xử và kiểm sát xét xử chưa được nhịp nhàng dẫn đến một số vụ án Viện kiểm sát không thể tham gia phiên tòa do bị trùng lịch xét xử; một số Kiểm sát viên không chủ động trong việc yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ làm rõ nội dung vụ án; một số bản án, quyết định Toà án gửi cho Viện kiểm sát còn chậm, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm sát bản án, quyết định của Viện kiểm sát.

Qua sơ kết, hai ngành đã thấy rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Bích Hương

Liên kết website

Thông kê truy cập