Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác”

Sáng ngày 12/3/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, 02 ngành Kiểm sát và Tòa án đã tiến hành ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác”.

Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác”
Ảnh chụp tại buổi ký kết Quy chế

Tham dự Hội nghị ký kết có Lãnh đạo 02 ngành, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Thẩm phán Tòa án. Tại buổi lễ, các đơn vị đã cùng trao đổi, đánh giá kết quả thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật  trong hoạt động giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc ký kết quy chế phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của từng ngành, thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Việc ban hành Quy chế cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải, nhất là trong công tác phối hợp và quan hệ giữa hai đơn vị. Ngoài những vấn đề đã được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hai đơn vị đã thống nhất triển khai thực hiện những vấn đề chưa được quy định cụ thể, rõ ràng như: Đối với những vụ án có tính chất phức tạp mà việc trả lại đơn khởi kiện có nhiều quan điểm khác nhau,Thẩm phán cần trao đổi với Lãnh đạo phụ trách Viện kiểm sát hoặc với Kiểm sát viên được phân công; Thời hạn chuyển giao hồ sơ đối với những vụ án phức tạp cho Viện kiểm sát để tạo điều kiện cho Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ; Thời hạn gửi Quyết định phân công Kiểm sát viên, kiểm tra viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; Thời hạn trả lời kiến nghị cho Viện kiểm sát.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Giáp Nguyễn Quang Liêm và đồng chí Nguyễn Thành Phấn  khẳng định, trong những năm qua hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giải quyết xét xử các vụ án và các công tác khác. Tuy nhiên, việc phối hợp chưa được thể chế hóa bằng một văn bản cụ thể mà chỉ phối hợp qua từng vụ việc cụ thể và khi có vấn đề phát sinh cần phải trao đổi. Vì vậy, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, cũng như giải quyết những vấn đề còn có quan điểm khác nhau, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà 02 đơn vị được giao.

Tiến Huynh

Liên kết website

Thông kê truy cập