Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Viện KSND huyện Diên Khánh Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc thụ lý vụ án và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh còn để xảy ra vi phạm trong việc xác định người có quyền khởi kiện và việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Theo những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện:

Ngày 17/01/2018, tại Văn phòng công chứng Trung tâm tỉnh Khánh Hòa ông Hồ Đắc Phương (sinh năm 1977, trú tại Đội 5 Bình Khánh, xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hoà) và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1989, trú tại thôn 4, trị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) tiến hành lập văn bản thỏa thuận và cam kết quy định về giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán, phạt cọc đối với việc chuyển nhượng 08 thửa đất tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.

Cho rằng ông Hồ Đắc Phương vi phạm cam kết đã lập ngày 17/01/2018, nên ngày 27/3/2019 ông Đỗ Văn Lượng có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh buộc ông Phương thanh toán cho ông Lượng số tiền 40.003.630.000 đồng (Bốn mươi tỷ không trăm lẻ ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng). Trong đó bao gồm, tiền đã đặt cọc để thực hiện việc chuyển nhượng là 20.001.815.000 đồng (hai mươi tỷ không trăm lẻ một triệu tám trăn mười lăm nghìn đồng), tiền phạt cọc do ông Phương không tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 20.001.815.000 đồng (hai mươi tỷ không trăm lẻ một triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng). Vụ án được Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh thụ lý vụ án theo Thông báo thụ lý vụ án số 25/TB-TLVA ngày 03/4/2019.

Ngày 07/5/2019 trên cơ sở đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của ông Đỗ Văn Lượng và xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong toả tài khoản tại ngân hàng của ông Hồ Đắc Phương là cần thiết đảm bảo cho việc thi hành án, nên Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện KSND huyện Diên Khánh thấy rằng: giao dịch theo cam kết lập ngày 17/01/2018 là giao dịch dân sự giữa bà Nguyễn Thị Thanh Thảo với ông Hồ Đắc Phương, không phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự đối với ông Đỗ Văn Lượng. Nhưng Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh xác định ông Đỗ Văn Lượng có quyền khởi kiện đối với ông Hồ Đắc Phương về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” là không đúng quy định tại Điều 186 – Bộ luật Tố tụng dân sự. Đồng thời, do ông Lượng không có quyền và nghĩa vụ đối với hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 17/01/2018 nên việc Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản của ông Hồ Đắc Phương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín-phòng giao dịch Diên Khánh là không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông Phương.

Ngày 16/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 25/TB-TLVA ngày 03/4/2019 theo điểm a khoản 1 Điều 192, điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự; đồng thời huỷ bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 07/5/2019 theo qui định tại điểm d, h khoản 1 Điều 138 Bộ luật Tố tụng dân sự.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập