Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Viện KSND huyện Khánh Sơn kiến nghị UBND huyện Khánh Sơn áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm về chức vụ

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết ngồn tin về tội phạm và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”- xảy ra tại xã Ba Cụm Nam. Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn nhận thấy: một trong những điều kiện để các bị cáo thực hiện trót lọt hành vi phạm tội xuất phát từ những nguyên nhân sau:

UBND xã Ba Cụm Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không kiểm tra chặt chẽ quá trình hỗ trợ: từ khi lập danh sách hỗ trợ thiệt hại đến khi tiến hành cấp phát tiền.

Cách thức lập danh sách không khoa học, tạo điều kiện cho quá trình phạm tội (lập danh sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị thiệt hại theo từng loại cây trồng). Đặc biệt không tiến hành niêm yết công khai Danh sách hỗ trợ thiệt hại, vì vậy, các hộ dân không nắm được số tiền được Nhà nước hỗ trợ là bao nhiêu, tạo sơ hở cho Toản và Tấn dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình cấp phát tiền còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức: Kế toán UBND xã không thực hiện đúng và đầy đủ việc phối hợp, kiểm tra cấp phát tiền theo trách nhiệm UBND xã Ba Cụm Nam đã phân công. UBND xã thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình cấp phát: các bị cáo cho các hộ dân nhận thay hoặc để người chưa thành niên nhận tiền. Khi tiến hành cấp phát, có mời trưởng thôn tham gia để chứng kiến, giám sát, tuy nhiên, do không được cung cấp danh sách hỗ trợ thiệt hại, không nắm được số tiền Nhà nước hỗ trợ cho từng hộ dân cụ thể là bao nhiêu nên không giám sát được việc thực hiện công vụ của Tấn và Toản.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiệt hại, mặc dù một số hộ dân không có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng vẫn có tên trong danh sách bồi thường (sai về quy trình, thủ tục). Việc kiểm tra thẩm định thiệt hại chỉ tiến hành bằng mắt, không tiến hành đo đạc, đánh giá trên thực địa để xác định đúng diện tích thiệt hại, quá trình thẩm định được thực hiện trên các tài liệu do UBND xã Ba Cụm Nam cung cấp (căn cứ dựa trên danh sách và biên bản họp xét của UBND xã Ba Cụm Nam trước đó), chỉ thẩm định thực tế đối với một số diện tích bị thiệt hại nghiêm trọng.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức đối với quần chúng nhân dân, gây bức xúc dư luận xã hội, có ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Để phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến chức vụ, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngày 12/5/2020,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn có biện pháp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong Nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức về công tác phòng chống tham nhũng; kiên quyết loại bỏ những cán bộ công chức tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

2. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo “dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra”; các quyết định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân phải được niêm yết công khai theo đúng quy định.

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt đối với kế toán, thủ quỹ. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp nhằm tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, công chức, người lao động.

4. Nâng cao chất lượng kiểm tra, thẩm định của các cơ quan liên quan, việc kiểm tra thẩm định phải được thực hiện trên thực tế, không để xảy ra việc thẩm định, kiểm tra trên hồ sơ, giấy tờ.

5. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

VKSND huyện Khánh Sơn

Liên kết website

Thông kê truy cập