Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Quyết định số 290/QĐ-VKS; Kế hoạch số 291/KH-VKS ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Ảnh chụp tại buổi kiểm sát trực tiếp

Sáng ngày 18/8/2020, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Viện trưởng, Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Nguyễn Danh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/7/2020. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện, các thành viên trong Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Qua kiểm sát, nhận thấy:

Trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến 31/7/2020, Hạt kiểm lâm Khánh Vĩnh đã thụ lý 07 tin báo về tội phạm liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đã giải quyết 03 tin, trong đó khởi tố chuyển cơ quan Điều tra công an huyện Khánh Vĩnh 01 tin, không khởi tố 02 tin, còn lại 04 tin đang giải quyết; không có trường hợp quá hạn giải quyết tin báo.

Hạt kiểm lâm Khánh Vĩnh đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: đã phân công cán bộ phụ trách việc tiếp nhận tin báo, vào sổ tiếp nhận; lập đầy đủ hồ sơ, phân công cấp phó, cán bộ điều tra và tiến hành giải quyết tin báo theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành kết luận; theo đó ghi nhận kết quả đã đạt được và yêu cầu Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan có trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã để xảy ra các hành vi vi phạm và  xử lý theo quy định.

Phan Thoa

Liên kết website

Thông kê truy cập