Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an TP. Nha Trang

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS - Công an thành phố Nha Trang đồng thời kiểm sát việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị của Viện KSND thành phố Nha Trang đã ban hành trong năm 2019 và Kiến nghị tại bản Kết luận kiểm sát đột xuất số 04 ngày 16/12/2019 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và   Cơ quan THAHS Công an TP. Nha Trang
Ảnh chụp tại buổi làm việc với Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS - Công an TP Nha TRang

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xác định một số dạng vi phạm, tồn tại của Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang cũng như vi phạm của một số Cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Nha Trang. Đoàn sẽ tổng hợp kiến nghị đến từng Cơ quan có vi phạm để yêu cầu sớm chấn chỉnh,  
khắc phục, cụ thể những dạng vi phạm như sau:

Đối với Nhà tạm giữ  và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang: 

Hệ thống sổ quản lý công tác giam, giữ và thi hành án hình sự của đơn vị chưa mở đầy đủ các sổ nghiệp vụ được Bộ Công an cấp phát; việc cập nhật thông tin vào hệ thống sổ nghiệp vụ không đầy đủ. Nhà tạm giữ không mở sổ quản lý, giám sát việc tiếp nhận gửi, nhận quà của gia đình và can phạm nhân; không mở sổ quản lý, theo dõi và không lập chứng từ cấp phát tư trang gồm quấn, áo, mùng, mền, chiếu, dép, mũ, áo mưa cho phạm nhân…, quản lý, cấp phát và giám sát việc can phạm nhân sử dụng thuốc chữa bệnh chưa được Nhà tạm giữ thực hiện, can phạm nhân tự ý quản lý sử dụng là không bảo đảm an toàn theo quy định.

Hồ sơ can phạm nhân nhiều thông tin phản ánh không chuẩn xác như chiều cao của can phạm nhân giữa phiếu khám sức khỏe và Danh bản nhiều trường hợp chênh lệch nhau khá xa như (Danh bản ghi cao 1m, Phiếu khám sức khỏe ghi cao 1m73 hoặc Danh bản ghi cao 1m72, Phiếu khám sức khỏe ghi 1m63) ; nhiều hồ sơ thiếu Chỉ bản; một số hồ sơ không có quyết định bố trí buồng giam, giữ… Đến thời điểm kiểm sát có 21/23 hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ chưa có Quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù của quý III/2019 đến quý1/2020; có 02/23 hồ sơ phạm nhân chưa có quyết định xếp loại chấp hành án quý1/2020;  hồ sơ phạm nhân không thể hiện  việc thông báo kết quả xếp loại chấp hành án cho gia đình phạm nhân theo quy định.

Qua kiểm sát còn phát hiện một số buồng giam, giữ can phạm có vật cấm (mảnh dao lam, hộp quẹt ga, bấm móng tay…) là vi phạm quy định tại Thông tư số 32 ngày 19/9/2017 của Bộ Công an; việc bố trí giam, giữ can phạm chưa bảo đảm diện tích theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Chưa tổ chức cấp nước nước uống đảm bảo vệ sinh cho can phạm nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ.

Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 15 Luật thi hành án hình sự năm 2010 (nay quy định tại điều 16 luật thi hành án hình sự năm 2019). Việc tiếp nhận và bàn giao các quyết định thi hành án treo cho UBND Xã, Phường chậm, Tòa án nhân dân thành phố Nha trang giao cho Cơ quan thi hành án hình sự- Công an thành phố Nha Trang hầu hết là chậm có trường hợp 04 tháng sau khi ra Quyết định thi hành án mới giao cho Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự đã nhận chậm lại tiếp tục kéo dài có quyết định để đến 03 tháng sau khi nhận mới giao cho UBND Xã, Phường để thi hành…

Với những dạng vi phạm, tồn tại như trên tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang cũng như của Tòa án nhân dân thành phố Nha trang nhưng chưa được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang kiểm tra phát hiện để Kiến nghị, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm kịp thời…

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự ở 2 cấp kiểm sát tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao “ Về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”; Chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng VKSTC “ Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự”.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập