Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND huyện Khánh Sơn kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vực thi hành án dân sự đối với UBND huyện Khánh Sơn

Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn phát hiện một số Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Sơn vi phạm Điều 175 Luật thi hành án dân sự trong hoạt động xác minh điều kiện thi thi hành án. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, xác nhận kết luận xác minh thi hành án không phù hợp với điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Cụ thể: Quá trình thi hành án đối với: ông Hoàng Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Thu Hương, tại Biên bản xác minh ngày 22/9/2017 có xác nhận của UBND thị trấn Tô Hạp với nội dung: “Người phải thi hành án có tài sản: 02 thửa đất, 01 nhà hàng tiệc cưới diện tích 6.866,3 m2. Tuy nhiên, căn cứ vào việc nhà hàng đang sửa chữa, thu nhập chỉ đủ đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người phải thi hành án, kết luận: Tại thời điểm xác minh, người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án”. Như vậy, kết luận không phù hợp với điều kiện thực tế của người phải thi hành án.

 Thứ hai, ký khống vào biên bản xác minh. Cụ thể: tại biên bản ngày 29/7/2017, xác minh điều kiện thi hành án đối với ông Huỳnh Hàn tại thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, biên bản chỉ ghi thành phần tham gia, chưa thể hiện được nội dung và kết quả xác minh, nhưng đại diện của UBND xã Sơn Lâm gồm Phó trưởng Công an xã và cán bộ tư pháp của xã đã ký xác nhận vào biên bản.

Thứ ba, xác nhận cả những nội dung mà UBND không trực tiếp quản lý. Biên bản xác minh đối với Tro Đảnh ngày 15/8/2018 tại UBND xã Sơn Lâm, có nội dung: Qua xác minh tại Trại giam Sông Cái Tổng cục III, hiện nay ông Tro Đảnh đang chấp hành án tại đội 1, phân trại số 2, hiện tại phạm nhân Tro Đảnh không có tiền hay tài sản có giá trị được gửi tại bộ phận lưu ký trại giam Sông Cái. Đây là nội dung mà UBND xã không trực tiếp quản lý, việc Công an xã xác nhận vào biên bản là không có căn cứ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn đã kiến nghị UBND huyện Khánh Sơn thực hiện một số biện pháp để phòng ngừa vi phạm như: Chỉ đạo các Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp xác minh điều kiện thi hành án. Không để xảy ra trường hợp xác nhận những nội dung UBND không trực tiếp quản lý, đặc biệt là không để xảy ra việc xác nhận khống. Tăng cường trao đổi trực tiếp với Chấp hành viên về kết luận xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo nội dung Biên bản xác minh phù hợp với điều kiện thực tế của người phải thi hành án./.

Viện KSND huyện Khánh Sơn

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập