Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VKSND THỊ XÃ NINH HÒA THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi thức đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Thông qua tổ chức sinh hoạt chính trị bằng nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan, đơn vị.

VKSND THỊ XÃ NINH HÒA THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
Chào cờ đầu tuần tại Viện KSND Tx. Ninh Hòa.

Trong những năm qua, kể từ khi thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về “Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài” đến nay, việc thực hiện hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tổ chức chào cờ đầu tuần chỉ mới áp dụng ở các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể và UBND. Tại Thị xã Ninh Hòa, các đơn vị trực thuộc Thị xã chưa thực hiện việc chào cờ đầu tuần nên chưa tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Để buổi lễ chào cờ được tổ chức nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, có nề nếp, ngày 25/4/2019, BTV Thị ủy Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 10 về tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với nội dung định hướng tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị với nội dung sinh hoạt thật sự trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả.

            Thực hiện chỉ đạo của BTV Thị ủy, bắt đầu từ ngày 13/5/2019, Viện KSND thị xã Ninh Hòa định kỳ hàng tuần vào 07 giờ 00 sáng thứ 2 trang trọng thực hiện chào cờ và hát Quốc ca, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sinh hoạt chính trị của Đảng bộ Thị xã Ninh Hòa; qua đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nâng cao tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm đối với toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị./.

Mỹ Hiền – VKSND thị xã Ninh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập